Fjärruppdaterbara

Fjärruppdaterbara

De här produkterna lämpar sig väl för platser där man behöver byta ut innehållet relativt ofta, där man vill hantera feedback med jämna mellanrum eller där en manuell uppdatering skulle bli för dyrt, t.ex. på grund av skärmarnas geografiska placering eller stora antal.

I praktiken är dessa produkter Android eller Windows baserade professionella surfplattor vilka kan fjärruppdateras med hjälp av ett kompatibelt innehållshanteringsprogram, endera trådlöst eller över ett trådbaserat lokalt nätverk.

För mer infomation om dessa produkter välj "Professionella surfplattor och PanelPC"  från huvudmenun.