Leveransvillkor

 

1. Allmänt om webbutiken

Produkterna i denna webbutik säljs av Inshop Digital Oy, FO-nummer 2576933-4. Vi säljer våra produkter till företag, organisationer, föreningar, myndigheter och offentliga institutioner i Finland och inom EU-området. Kunden måste vara myndig och ha rätt att beställa produkter i det beställande samfundets namn. Priserna som uppges i produktkorten är skattefria och MOMS 24 % kommer att läggas till priset i köpkorgen om beställningen  är gjord av kunden som är registrerad i Finland. Priserna är skattefria ( MOMS 0 %) för kunder som är registrerade utanför Finland och har ett giltigt  EU MOMS -nummer. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, leveransvillkor och utgifter.

 

2. Nätbutikens täckningsområde

Genom vår nätbutik kan du beställa produkter till Finland eller till något annat land inom EU-området. Vi levererar även till länder utanför EU enligt separat avtal.

 

3. Leveranstider

Vägledande leveranstider för varje produkt uppges på respektive produktkort. De uppgivna leveranstiderna gäller när beställningen innehåller små mängder av en enda produkt (vanligen högst 5-10 exemplar av en produkt). Om beställningen gäller större mängder och beställaren önskar att leveranserna delas upp i flera delleveranser, bör beställaren verifiera leveranstiden med vår försäljningsavdelning på adressen sales@inshopdigital.com

 

3.1 Leveranstid 2-5 dagar

Produkten finns i lager och levereras i praktiken inom 1-5 arbetsdagar, eller absolut senast inom en vecka, med reservation för mellanförsäljning.

 

3.2 Leveranstid 7-14 vardagar

Produkten finns i lager hos den europeiska grossisten/tillverkaren och är på väg till vårt lager. Alternativt beställs produkten från leverantören till vårt lager och levereras till kunden inom 7-14 vardagar.

 

3.3 Leveranstid 14-30 vardagar

Denna produkt är tillfälligt slut hos (den europeiska) grossisten/tillverkaren eller har av någon annan orsak längre leveranstid än normalt. Vi levererar normalt produkten inom 14-30 vardagar.

 

OBS!

Varukorgen kan innehålla produkter, vars leveranstider är olika långa. Vi förbehåller oss rätten att leverera beställningen som flera delleveranser om inte annat avtalats.

 

3.4. Leveranstiden ej uppgiven

Vissa produkter tillverkas/monteras på beställning eller kräver kundspecifika justeringar. Kontakta vår försäljningsavdelning på adressen sales@inshopdigital.com för att kontrollera leveranstiderna för sådana produkter.

 

4. Leveransmetoder

Du kan välja bland följande leveranssätt:

 

4.1. Post Economy

Den beställda produkten anländer till beställarens postkontor inom 1-3 arbetsdagar efter att vi har skickat den. För leverans till andra nordiska länder räkna  med 1 -2 dygn längre transporttid.

4.2 Post Express Business Day

Som regel levereras beställda, lagerförda produkter som beställts senast föregående dag kl. 10.00 senast kl. 14.00 följande arbetsdag. Leveransen sker som paket, rullhäck, eller pall. Mera information om tjänsten hittar du på adressen   För leverans till andra nordiska länder räkna  med 1 -2 dygn längre transporttid.

Inköpsräknaren räknar automatiskt ut expeditionsavgiften. Notera att för tillfället fungerar räknaren bara för leveranser inom Finland.

4.3. Frakt och kundens egen transport

Vi kan leverera beställda produkter med transportföretag som valts av kunden eller av oss.  För större produckter som golvstativ och dylika kan transport med fraktbolag som Schenker t.ex. vara det bästa alternativet.

 

5. Transportförsäkringar och ansvar för fara

Den levererade produkten är försäkrad från vår sida under transport när transporten sker med något av de alternativ som Inshop Digital erbjuder. Ansvaret för fara övergår till kunden när kunden har tagit emot leveransen, antingen genom att hämta den från vårt lager, genom att den överlåtits till den transportfirma som kunden har anlitat för transporten eller genom att vi har levererat den till den plats som angetts av kunden (lastbrygga, lager, gård, etc.), varifrån leveransen transporteras vidare av kunden.

 

6. Orderbekräftelse

Vid beställning skickar vi en orderbekräftelse per e-post, vari ordernummer och beställda produkter framkommer. För att vi skall kunna skicka orderbekräftelse, bör du ange en e-postadress i samband med beställningen.

 

7. Betalningssätt

Produkterna kan betalas genom att vi skickar en faktura eller  med alla inhemska bankkort samt med Visa Electron, Visa, Mastercard, American Express och PayPal. Vi erbjuder också möjlighet till leasingfinansiering.

 

7.1 Betalning via faktura

Vi erbjuder debitering via faktura endast till företag, föreningar och offentligrättsliga kunder med FO-nummer. Minimibeloppet är 50 €. Vi skickar en faktura tidigast samma dag som produkterna har lämnat lagret. Fakturan skickas per e-post som en PDF-bilaga. Vi kan också skicka nätfaktura, varvid vi behöver kundens nätfaktureringsuppgifter.

Betalningsvillkoret är 10 dagar netto. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för betalning från fall till fall, t.ex. begära betalning före leverans, antingen helt eller delvis.

Vi uppbär ingen faktureringsavgift, såvida vi inte blir tvungna att skriva en ny räkning pga. att kunden uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter. I sådana fall uppbär vi en byråavgift på 10 €.

Påminnelseavgiften för utebliven betalning är € 5 och dröjsmålsräntan är 8 %.

VI Kontrollerar alla nya kunders kredituppgifter via FO-numret.

Vi förbehåller oss rätten att inte leverera ordern om vi misstänker missbruk.

Produkterna förblir Inshop Digital Ab: s egendom tills de betalats i sin helhet.

 

7.2 Betalning med bank- och kreditkort


Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com 

 

7.3. Betalning med leasingfinansiering

Leasingfinansiering erbjuds av Grenkeleasing Oy, Örevägen 8, 01510 Vanda, Finland, FO-nummer 2170416-2. Leasing är tillgänglig enbart för finska kunder.

Vi erbjuder leasing till företag, föreningar och organisationer inom den offentliga sektorn som har ett FO-nummer. Leasing förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. Minsta finansierade belopp är 500 € (MOMS 0 %). Leasingperioden kan vara 12, 24 eller 36 månader. Leasinghyran är helt avdragsgill och bestäms av längden på leasingperioden.

Leasingavtalet baseras på ett separat leasingerbjudande mellan kunden och Grenkeleasing.

 

8. Produktgarantier

Garantin på produkterna som Inshop Digital Oy säljer beviljas av tillverkaren/importören och kan variera från produkt till produkt. Inshop Digital Oy beviljar inte garanti till produkterna.  

Mer detaljerad information om produkternas garantier och hanteringen av garantisituationer hittar du i menyn under "stöd". I en garantisituation bör köparen alltid först kontrollera hur hen bör agera gällande ifrågavarande produkt, antingen via näthandelns stöd eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om kunden skickar en produkt för en ogrundad garantireparation till Inshop Digital, debiterar Inshop Digital kunden för de uppkomna kostnaderna.

Programvaruprodukternas garantier definieras i programvarornas användarvillkor.

 

9. Returer/Klagomål

I enlighet med konsumentskyddslagen har produkterna ingen returrätt vid handel mellan företag.

Om du av misstag fått fel produkt, produkten är skadad, eller motsvarande, vänligen meddela oss inom 7 dagar efter mottagandet av produkten per e-post till adressen customerservice@inshopdigital.com. Synliga transportskador bör omedelbart reklameras både till transportören och till Inshop Digital Oy.

Köparen bör alltid komma överens om returnerandet av en produkt med Inshop Digital Oy innan produkten returneras.

Felaktiga leveranser kan återlämnas utan postavgifter till Inshop Digital Oy i enlighet med de instruktioner som Inshop Digital ger. Om misstaget är köparens, betalar köparen returneringskostnaderna.

 

10. Avgörande av tvister

Inshop Digital strävar till att i första hand avgöra alla eventuella tvister och meningsskiljaktigheter genom förhandling. På avtalet tillämpas Finlands lag med undantag av bestämmelserna om lagvalsregler. Vid behov avgörs eventuella tvister av Helsingfors tingsrätt.