Stöd

På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifterna till de olika produkternas produktstöd, samt uppgifter om hantering av garantifrågor.

 

Produktgarantier

Produktgarantierna kan vara olika för olika produkter. Den normala garantitiden är 1 år, men t.ex. ProDVX-produkternas garanti är 2 år.

Produktgarantin täcker vanligen möjliga framställningsfel o.dyl.  Garantin täcker inte fel som uppkommit om produkten använts på ett sätt som den inte är avsedd för, om felet beror på användarens handling eller ovarsamhet, eller om felet uppkommit p.g.a. en olyckshändelse eller p.g.a. ofog.

Den felaktiga produkten bör skickas för reparation på överenskommet sätt. Märk, att infoskärmarna har en s.k. on site -garanti eller en bytesgaranti, vilket innebär att den felaktiga produkten endera repareras hos kunden, eller byts till en ny.

Ta alltid först kontakt med produktens garantitjänst eller med Inshop Digitals kundtjänst innan du skickar iväg den felaktiga produkten någonstans.

 

iDisplay Retail Tablets

Produktstöd: outform.com/support

Garanti: 1 år

Garantiärenden: Inshop Digital, e-post: customerservice@inshopdigital.com

 

Dsignage och Dsignage touch

Produktstöd: Inshop Digital, e-post: customerservice@inshopdigital.com

Garanti: 1 år

Garantiärenden: Inshop Digital,  e-post: customerservice@inshopdigital.com

 

ProDVX

Produktstöd: support@prodvx.com

Garanti:  2 år

Garantiärenden: Inshop Digital,  e-post: customerservice@inshopdigital.com

 

Sirkom

Produktstöd: Inshop Digital, e-post: customerservice@inshopdigital.com

Garanti: 1 år

Garantiärenden: Inshop Digital,  e-post: customerservice@inshopdigital.com

 

Övriga produkter:

Garantiärenden: Inshop Digital, e-post: customerservice@inshopdigital.com